PULSA OKSIMETRS C29

€42,50


Skābeklis piesaistās pie sarkanajās asins šūnās esošā hemoglobīna, kad tās pārvietojas cauri plaušām. Tas tiek transportēts pa visu ķermeni ar arteriālajām asinīm. Pulsa oksimetram tiek izmantotas divas gaismas frekvences (sarkanā un infrasarkanā), lai noteiktu, kāds ir asinīs ar skābekli piesātinātā hemoglobīna procentuālais (%) īpatsvars. Šo procentuālo rādītāju sauc par asiņu piesātinājumu ar skābekli jeb SpO2. Vienlaicīgi ar SpO2 līmeni pulsa oksimetrs arī mēr aun parāda pulsa ātrumu.