Apotheka.lv lietošanas noteikumi

Apotheka.lv lietošanas noteikumi

Definīcijas: 

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Interneta aptiekas tīmekļa vietnē.

Pārdevējs – Apotheka SIA, reģ. Nr. 4000372381, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV – 1021, tālrunis birojā: 67718700, fakss birojā: 67718780.

Pārzinis – Apotheka SIA, reģ. Nr. 4000372381, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV – 1021, tālrunis birojā: 67718700, fakss birojā: 67718780.

Pircējs – fiziska persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.apotheka.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

Interneta aptieka – Pārdevēja struktūrvienība „ Apotheka 1”, kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir: Brīvības gatve 230-1, Rīga, LV – 1039, tālrunis Interneta aptiekā: 67553368, fakss Interneta aptiekā: 67801178, e-pasts: apotheka@apotheka.lv, un kura īsteno Interneta aptiekas darbību, sniedz farmaceitiskās konsultācijas Pircējiem, pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu zāļu izplatīšanu ar tīmekļa vietnes starpniecību”.

Aptieka – jebkura Pārdevēja aptieka, kur Pircējs var saņemt pasūtītās Preces, ja tas ir izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces Aptiekā uz vietas (bezmaksas Preču piegāde).

Preces – jebkuras preces, kuras Interneta Aptiekas Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties, piem. Latvijas Republikas zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrēti uztura bagātinātāji, veselības uzlabošanas līdzekļi, vitamīni, tējas, sejas un ķermeņa kopšanas produkti, kosmētika un citas medicīnas preces, kuru iegādei nav nepieciešama ārsta izrakstīta recepte.

Bezrecepšu zāles – viens no Interneta aptiekā izplatāmajiem Preču veidiem - Latvijas Republikas zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, kuras Pircējs var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes, un, ņemot vērā, ka tās Pircējs lieto pašārstēšanās nolūkā, Bezrecepšu zāļu lietošanā Pircējam jāievēro īpaša piesardzība, proti: „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!”

Uztura bagātinātāji - viens no Interneta aptiekā izplatāmajiem Preču veidiem - Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, kuru lietošanā Pircējam jāievēro piesardzība, proti: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!”

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.

Reģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis standartizētā anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta aptieka šo Pircēju varētu identificēt, un piedāvāt Pircējam dažādus papildus labumus un priekšrocības, turpmāk iepērkoties Interneta aptiekā.

Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kas ir skaidri izteicis savu piekrišanu saņemt Pārdevēja mārketinga piedāvājumus, īpaši Pircējam no Pārdevēja puses sagatavotus piedāvājumus, kā arī informāciju par dažādām Preču izpārdošanas akcijām un citiem piedāvājumiem.

Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

 

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1.     Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta aptiekā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju. 

1.2.     Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.4.     Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.5.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.

1.6.     Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.

1.7.     Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas sākumlapā poga „Reģistrēties” un Pircējam jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija, un pēc brīvas izvēles – brīvprātīgi aizpildāmā informācija.

1.8.     Ja Pircējs vēlas saņemt papildus ieguvumus no iepirkšanās Interneta Aptiekā, tad veicot reģistrēšanos, Pircējs atzīmē laukā „Es vēlos saņemt Apotheka SIA  mārketinga piedāvājumus”. Šādi Reģistrētie lietotāji tiek dēvēti par Lojalitātes programmas klientiem. Lojalitātes programmas ietvaros Pārdevējs var izsūtīt informāciju par Preču izpārdošanām, akcijas produktiem, kā arī atbilstoši katra klienta vēlmēm nosūtīt personalizētus piedāvājumus pa e-pastu.

 

2. Preču katalogs, Preču cenas

2.1.     Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.

2.2.     Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

2.3.     Tīmekļa vietnē izplatāmās Bezrecepšu zāles ir reģistrētas Latvijas Republikas zāļu reģistrā, bet Uztura bagātinātāji – ir reģistrēti Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

2.4.     Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu. Bezrecepšu zāles ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu lietošanu un marķēšanu un Bezrecepšu zālēm ir pievienota informācija par zāļu pareizu un drošu lietošanu.

2.5.     Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.

2.6.     Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.

2.7.     Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

2.8.     Preču cenas vienām un tām pašām precēm var atšķirties interneta aptiekā www.apotheka.lv no Preču cenām tām pašām mazumtirdzniecības tirdzniecības vietās – aptiekās.

3. Iepirkumu grozs

3.1.     Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež pogu „Pievienot pirkumam”. Pievienojot preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu Groza saturu Pircējs varat mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt. 

3.2.     Preces var meklēt, izmantojot plašas meklēšanas funkcijas un meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem, piemēram:

  • Preces nosaukums,
  • Preces kategorija,
  • atslēgvārds.

Ievadot meklējamo vārdu meklēšanas logā un nospiežot pogu „Enter”, sistēma atlasīs pēc Pircēja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir saistītas ar meklējamo atslēgas vārdu.

3.3.     Veicot Pasūtījumu, ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.

3.4.     Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānospiež poga „Atvērt grozu”, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības – „izvēlēties Piegādes veidu

3.5.     Ņemot vērā, ka Tīmekļa vietnē vienlaicīgi Preces pasūta daudzi Pircēji un Preču skaits Interneta aptiekā var nebūt pietiekošs visiem, kas tās vēlas iegādāties, tad Preču cenas var mainīties laikā, kamēr Pircējs veic Preču atlasi un pievienošanu Iepirkumu grozam. Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) un iespējamais pasūtāmais Preču sortiments un pieejamais Preču skaits tiks uzrādīts Pasūtījuma logā pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas. Ja pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas kādas Preces tomēr nebūs pieejamas, sistēma automātiski par to paziņos un Pircējam būs iespēja atgriezties uz Pasūtījuma noformēšanu, un pēc Pircēja izvēles – izvēlēties citas pieejamās Preces vai turpināt Pasūtījuma galīgo noformēšanu.

3.6.     Pirms pirkuma apstiprinājuma un maksājuma veikšanas, sistēma pārbauda, vai Pircēja pasūtītās Preces ir pieejamas Interneta aptiekā. Sistēma neapstiprinās tās Preces, kuras nav pieejamas Interneta aptiekā un Pircējam par šādām nepieejamām Precēm nebūs jāmaksā.

3.7. Neskatoties uz šo Noteikumu 3.6.punktā norādīto, Lietotājs ir informēts, ka Tīmekļa vietnes darbības noslodzes vai tehnisku iemeslu dēļ, pēc Preču ievietošanas Iepirkuma grozā un pēc pogas “Pirkt” nospiešanas, var gadīties, ka nopirktās Preces tomēr nav Interneta aptiekas preču atlikumā, un šādā gadījumā Interneta aptieka informēs pircēju (uz pircēja norādīto kontaktinformāciju vai Pircēja kā reģistrētā Lietotāja ievadīto kontaktinformāciju) par faktu, ka pasūtītās un iegādātās Preces nav pieejamas Interneta aptiekā. Šādā gadījumā Interneta aptieka var vienoties ar Pircēju par naudas atgriešanu (naudas pārskaitījums uz Pircēja bankas norēķina kontu, no kura tika veikts pirkums), par precēm, kuras nav Interneta aptiekas krājuma atlikumā, vai var piedāvāt Pircējam iegādāties citas līdzvērtīgas preces, vienojoties ar Pircēju katrā gadījumā atsevišķi.

 

4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

4.1.     Noformējot pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem pieciem Preču saņemšanas veidiem:

(1)  BEZ MAKSAS SAŅEMŠANA JEBKURĀ NO VAIRĀK KĀ 100 APOTHEKA APTIEKĀM VISĀ LATVIJĀ (STANDARTA PIEGĀDE). Klients var saņemt pasūtījumu jebkurā Apotheka aptiekā visā Latvijā. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā. Pasūtījumi, kas veikti pēc plkst. 15.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā. ****

(2)  PIEGĀDE AR KURJERU LATVIJĀ. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad  pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā ar kurjeru visā Latvijā. Pasūtījumi, kas veikti pēc plkst.15.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienu laikā. Maksa par piegādi 2.50 EUR * **

(3)  PIEGĀDE UZ LATVIJAS PASTA  pakomātu un paasta nodaļu. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā norādītajā Pasta Stacijā. Pasūtījumi, kas veikti pēc 15.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā. Maksa par piegādi 1.90 EUR * ***

(4)  PIEGĀDE UZ CIRCLE-K DUS. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā izvēlētajā Circle-K DUS. Pasūtījumi, kas veikti pēc 15.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā. Maksa par piegādi 1.90 EUR * ***

(5)  PIEGĀDE UZ OMNIVA pakomātiem. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā izvēlētajā OMNIVA paku automātā. Pasūtījumi, kas veikti pēc 15.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā. Maksa par piegādi 1.65 EUR * ***

(6)  PIEGĀDE UZ DPD paku skapjiem. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā izvēlētajā OMNIVA paku automātā. Pasūtījumi, kas veikti pēc 15.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā. Maksa par piegādi 1.70 EUR * ***

(7)  PIEGĀDE UZ SMARTPOST paku termināļiem un Narvesen. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā izvēlētajā OMNIVA paku automātā. Pasūtījumi, kas veikti pēc 15.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā. Maksa par piegādi 1.70 EUR * ***

(8)  PIEGĀDE UZ VENIPAK pakomātiem. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā izvēlētajā OMNIVA paku automātā. Pasūtījumi, kas veikti pēc 15.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā. Maksa par piegādi 1.90 EUR * ***

 *Piegādes var aizkavēties sakarā ar pakalpojumu sniedzēja noslodzi!

** Ja pirkuma summa ir virs 25 EUR, tad piegāde ir bezmaksas!

*** Ja pirkuma summa ir virs 20 EUR, tad piegāde ir bezmaksas!

**** Saskaņā ar 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.49.23. punktā noteikto, interneta veikalā pasūtītās preces ir iespējams saņemt uz vietas Apotheka aptiekā, klientam iepriekš telefoniski sazinoties ar konkrēto aptieku, kurā pasūtītās preces nogādātas saņemšanai.

4.2.     Ja Pircējs ir izvēlējies Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē, tā var būt jebkura Pircēja izvēlēta adrese, kurā tam ir ērti saņemt Preces un kurā Pircējs ir sastopams (mājas adrese, darba vieta vai cita Pircēja norādīta vieta) Latvijas Republikas teritorijas robežās.

4.3.     Ja Pircējs būs izvēlējies tādu Preces piegādes veidu, kas nav lētākais piegādes veids (Standarta piegāde), tad Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta maksa, kas Pārdevējam radusies saistībā ar Preču piegādi, izmantojot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja vislētākais standarta piegādes veids.

 

5. Apmaksas noteikumi

5.1.     Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.

5.2.     Pircējam ir iespējams norēķināties, izmantojot norēķinus caur internetbanku vai autorizējoties ar bankas karti: 

Internetbanka (izvēlaties sev ērtāko banku: AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, AS „Citadele banka”): Maksājums tiek veikts tiešsaistes režīmā, autorizējoties internetbankā un veicot maksājumu no internetbankas. Pēc rīkojuma došanas bankai veikt maksājumu, Pircējam būs iespēja atgriezties pie sava Pasūtījuma; Autorizējoties caur kredītkartes vai debetkartes drošības kodu („Security Code”) (var izmantot šādus karšu veidus: kredītkarte, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro)

5.3.     Pēc maksājuma metodes izvēles Pircējam jānospiež poga „Apmaksāt”.

 

6. Pasūtījuma izpilde

6.1.     Interneta aptiekā ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā pasūtījums ir veikts.

6.2.     Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis automātisku paziņojumu: „Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei. Automātisko paziņojumu par pieņemto pasūtījumu saņem tikai reģistrēti Interneta aptiekas lietotāji.

6.3.     Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.

6.4.     Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies.

6.5.     Ja Pircējs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Latvijas pasta nodaļu, tad Pircējs pēc Latvijas Pasta rakstiska paziņojuma saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu.

6.6.     Ja Pircējs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Pasta stacijas paku automātu, tad Pircējs pēc īsziņas saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu. 

6.7.     Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja standarta vislētāko piegādes veidu - bezmaksas piegādi, t.i. saņemt Preces uz vietas jebkurā Aptiekā (kuras ir plaši izvietotas visas Latvijas teritorijā), Pircējs var doties uz savu izvēlēto Aptieku un saņemt pasūtītās Preces jebkurā laikā Aptiekas darba laika ietvaros pēc tam, kad Pircējs būs saņēmis telefona zvanu par piegādātu pasūtījumu. Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircējs var iepazīties ar Aptieku sarakstu un izvēlēties to Aptieku, kas ir vistuvāk Pircēja dzīvesvietai un kur Pircējam ir visērtāk pašam aiziet saņemt pasūtītās Preces. 

6.8.     Pircējs apzinās, ka kurjers nevar ilgstoši gaidīt un, ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.

6.9.     Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

6.10. Ņemot vērā, ka OMNIVA pasta paku automāti atrodas ārpus telpām, kur uz sūtījumiem var iedarboties āra gaisa temperatūra, Pircējs ir informēts, ka uz OMNIVA pasta paku automātiem netiek nodrošināta bezrecepšu zāļu piegāde, tādēļ, ja Pircēja pasūtījumā būs bezrecepšu zāles, pasūtījumu nevarēs izvēlēties saņemt OMNIVA pasta paku automātos, bet citās piegādes vietās. Ja Pircējs vēlēsies pasūtīt uztura bagātinātājus, kosmētiku vai citas preces ar izņemšanas vietu - OMNIVA pasta paku automāts, Pircējs pats ir atbildīgs par sūtījuma savlaicīgu izņemšanu, bet Pārdevējs neuzņemas atbildību, ja Pircējs ilgu laiku nebūs izņēmis savu sūtījumu, kurš var tikt pakļauts āra gaisa temperatūras iedarbībai.

 

7. Preču saņemšana

7.1.     Ņemot vērā, ka pasūtītās Preces Pircējam tiek iepakotas kartona kastē, pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, ražotāju, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).

7.2.    Pamatojoties uz šiem Noteikumiem un Noteikumu 17.sadaļā minēto Distances līgumu, kas tiek noslēgts Pasūtījuma veikšanas brīdī starp Pircēju un Pārdevēju, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču pavadzīme netiks parakstīta fiziski ar pašrocīgu parakstu. Pamatojums iepriekš minētajam ir: 1) Preču pavadzīme būs sagatavota elektroniski un datu apmaiņa starp Pārdevēju un Pircēju notiks elektroniskā veidā, proti - Pircējs pasūtījumu veic, iesniedzot Tīmekļa vietnē savus pirkuma datus un/ vai autorizējoties Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē, 2) Pircējs apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem un ar to nepārprotami piekrīt faktam, ka Preču pavadzīme tiek sagatavota elektroniski bez paraksta:

(1)  ja Preces piegādā kurjers, Pircējs parakstās pašrocīgi ar roku uz kurjera maršruta lapas vai kurjera elektroniskā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīgā portatīvā datora ekrāna,

(2)  izņemot Preces no Pasta stacijas paku automāta, Pircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam Pircējs ir saņēmis ar īsziņas palīdzību savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas Pasta stacijas paku automāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku,

(3)  saņemot Preces Aptiekā, Pircējs parakstās uz sagatavotas transporta lapas,

(4)  saņemot Preces Latvijas pasta nodaļā, Pircējs parakstās, aizpildot pasta veidlapu.

7.3.     Pircēji, kas ir Nereģistrētie lietotāji, pasūtītās Preces Aptiekā var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru. Pircēji, kas ir Reģistrētie lietotāji, Pasūtītās Preces var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru vai Pircēja vārdu un uzvārdu.

7.4.     Pasūtītās Preces Aptiekā var saņemt Pircējs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona. Pircēja pilnvarotā persona ir tā, kas zina unikālo Pasūtījuma numuru.

 

8. Farmaceitiskās konsultācijas un Bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzība

8.1.     Pirms Preču (it īpaši Bezrecepšu zāļu) pasūtīšanas un pirkšanas, kā arī pēc Preču iegādes jebkuram Pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas no kvalificēta farmaceita par Preču (it īpaši Bezrecepšu zāļu) pareizu lietošanu, ietekmi uz veselību, lietošanas ierobežojumiem un citiem jautājumiem.

8.2.     Bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzības ietvaros farmaceits konsultācijās un sadarbībā ar Pircēju pārliecināsies, ka Pircējs apzinās savu līdzatbildību par to datu pareizību un pilnīgumu, uz kuru pamata Pircējs pieņem lēmumu par bezrecepšu zāļu lietošanu, ņemot vērā, ka bezrecepšu zāles Pircēji var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes, kā arī Pircēji tās mēdz lietot pašārstēšanās nolūkos. Lai veiktu bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzību, rūpētos par Pircēju veselību, drošību un to, lai Pircēji nelietotu Bezrecepšu zāles vairāk nekā vajadzīgs, Interneta aptieka to nodrošinās ar sekojošām metodēm:

(1)  Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie brīdinošie uzraksti pie katras no Bezrecepšu zālēm;

(2)  Pie katras no Bezrecepšu zālēm Interneta aptiekā ir izvietots konkrētā medikamenta īss apraksts – sastāvs, lietošanas pamācība, pielietošanas mērķis, lietošanas ierobežojumi, piesardzības pasākumi, u.c.

(3)  Farmaceits konsultāciju laikā informēs Pircējus par veselīgu dzīvesveidu, veselības saglabāšanas pamatnoteikumiem, kā arī par citām metodēm, kā Pircējs var saglabāt veselību, piem. lietojot zāļu tējas, vitamīniem bagātu uzturu, piekopjot fiziskās aktivitātes, u.c.;

(4)  Pie katras no precēm klāt ir interaktīvs jautājumu uzdošanas lodziņš, kurā Pircējs var ierakstīt farmaceitam adresētu jautājumu tieši par konkrētām interesējošām precēm, kas garantē to, ka farmaceits sniegs atbildi tieši par tām konkrētām precēm, par kurām Pircējs ir uzdevis jautājumus.

8.3.     Bezmaksas farmaceita konsultācijas ir iespējams saņemt divos veidos: e-pasta sarakstes veidā: apotheka@apotheka.lv, vai zvanot pa tālruni: 67553368.

8.4.     Ja Pircējs vēlas saņemt farmaceita konsultāciju, zvanot pa telefonu, tad atbilde tiks sniegta uzreiz.

8.5.     E-pasta sūtījums tiks nosūtīts uz Interneta Aptieku nekavējoties, t.i. ir nodrošināta iespēja visu diennakti nosūtīt konsultāciju pieprasījumus, un Interneta aptiekas farmaceiti atbildi sagatavos vistuvākā laikā, bet ne ilgāk kā 24 stundu laikā, ievērojot principu, lai Pircējs saņemtu operatīvi atbildi uz sev svarīgiem jautājumiem. 

8.6.     Jebkuru ar Bezrecepšu zāļu lietošanu saistītu jautājumu gadījumā, Pircēja pienākums ir sazināties ar Interneta aptieku un saņemt farmaceita konsultāciju, bet farmaceita pienākums ir šo konsultāciju sniegt.

 

9. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

9.1.     Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

9.2.     Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.

9.3.     Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

9.4.     Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

 

10. Garantija

10.1.  Garantija ir ražotāja apsolījums bezmaksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece  neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

10.2.  Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

 

11. Atteikuma tiesības

11.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

11.2.  Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja Pircējs:

(1) Ir iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, pārtika, noteikta veida kosmētika);

(2) Ir iegādājies bezrecepšu zāles, higiēnas preces, medicīnas preces, kosmētiku un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi, par kuru ievērošanu, kamēr tie atrodas pie Pircēja, Pārdevējs nevarēs pārliecināties, jo šādu Preču uzglabāšana ir jānodrošina atbilstoši šo Preču ražotāju dotajiem norādījumiem (atbilstošs gaisa mitruma līmenis, aizsardzība pret tiešu gaismas un saules staru iedarbību, ķīmisko un asi kodīgo vielu un specifisku smaku klātbūtnes neesamība, atbilstošas temperatūras nodrošināšana, un citi specifiski ražotāja dotie uzglabāšanas ierobežojumi);

(3) Ir atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.

11.3.  Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu, vai sagatavojot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Aizpildīto veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi apotheka@apotheka.lv. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas vai Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Atteikuma veidlapa pieejama arī pēc pieprasījuma nosūtīšanas uz e-pasta adresi apotheka@apotheka.lv.

11.4. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā vai nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Pircējam ērtā veidā nosūtīšanas veidā. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.  

11.5.  Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu vai paziņojumu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, t.i. ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu. 

11.6.  Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 11.2.punktā norādītajiem gadījumiem.

 

12. Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

12.1.  Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līgumam noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

12.2.  Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi” šeit. 

12.3.  Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.

 

13. Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

13.1.  Ikviens Pircējs var izteikt Interneta aptiekai ieteikumus, priekšlikumus par Interneta aptiekas darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu apotheka@apotheka.lv.

 

14. Bezrecepšu zāļu un Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi 

14.1.  Ņemot vērā, ka Preču sortimentā ir Latvijas Republikā reģistrētas Bezrecepšu zāles un Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu zāļu lietošanas instrukcijas un Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

14.2.  Pie katras no Bezrecepšu zālēm ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms zāļu lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8.sadaļu).

14.3.  Pie katra uztura bagātinātāja ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8.sadaļu).

 

15. Pircēja personas datu apstrāde

15.1.  Visa informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Pircēja puses.

15.2.  Veicot Pircēju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības Regula”) un Fizisko personu datu aizsardzības likumu kontekstā. 

15.3.  Personas datu apstrādes mērķis ir Preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Interneta aptiekā. Pārzinis Personu datus apstrādā atbilstīgi un tikai šajos Noteikumos paredzētajiem apstrādes mērķiem

15.4.  Personas datu apstrādes uzdevumi ir: nodrošināt Pircējam iespēju pasūtīt Preces Interneta aptiekā, saņemt pasūtītās Preces, kā arī uzglabāt Pircēja iesniegtos personas datus, lai Pircējs tos var ērti izmantot turpmākajās iepirkšanās reizēs. 15.5.  Personas datu apstrāde Interneta aptiekā izriet no Pircēja kā datu subjekta līgumsaistībām ar Pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Pircēja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu.

15.5. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, Personas datu apstrādes pamatojums ir datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei ar nolūku, lai Pircējs kā datu subjekts noslēgtu Distances līgumu ar Pārdevēju kā Pārzini par Preču pirkumu internetā, bet saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, Personas datu apstrādes pamatojums līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Pircējs kā datu subjekts, izpildei, lai Pārdevējs kā Pārzinis varētu izpildīt līguma noteikumus – piegādāt Pircējam kā datu subjektam pasūtītās Preces.

15.6. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 13.pantu, Pārdevējs kā Pārzinis sniedz Pircējam kā datu subjektam informāciju, ka Pārzinis apstrādā tādus personas datus kā: Pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, preču piegādes adrese (ja Pircējs izvēlas preču piegādi mājās, dzīvesvietā vai citā Pircēja norādītajā adresē).

15.7. Pārdevējs kā Pārzinis ir tiesīgs nodot Pircēja personas datus trešajām personām, kuras ir iesaistītas distances līguma izpildē, lai nodrošinātu Preču pasūtījuma izpildi – preču sapakošanu, preču piegādi, transportu (t.sk. kurjeru, pasta pakalpojumu sniedzēji), kā arī nodot mārketinga kompānijām, kuras Pārdevēja uzdevumā sniedz mārketinga pakalpojumus, ja Pircējs ir devis piekrišanu saņemt mārketinga ziņojumus.

15.8. Pircējam kā datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem un veikt to labošanu, ieejot savā Pircēja profilā (ja Pircējs ir reģistrēts lietotājs). Ja Pircējs nav reģistrēts lietotājs, Pircējs savus personas datus var labot nākamajā Preču pasūtījumā, norādot korektu, atjaunotu informāciju, vai nosūtīt Pārdevējam e-pastu uz Pārdevēja adresi: apotheka@apotheka.lv, norādot datus, kuri ir jālabo vai jāaktualizē.

15.9. Pārdevējs informē, ka Pircēja personas dati tiek glabāti visā laikā, kamēr Pircējs ir Interneta aptiekas preču pasūtītājs. 15.10.  Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: apotheka@apotheka.lv.

15.11. Ja Pircējs, kas ir reģistrētais lietotājs, vēlas dzēst savu lietotāja profilu un nevēlas, lai tiktu turpināta tā personas datu apstrāde, Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: apotheka@apotheka.lv. Pēc Pircēja profila dzēšanas Pārdevējs neturpinās Pircēja personas datu apstrādi, ja vien normatīvie akti Pārdevējam neuzliek citus pienākumus15.13. .

 

16. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi 

16.1.  Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

16.2.  Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

16.3.  Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

 

17. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

17.1.  Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

17.2.  Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

17.3.  Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.

17.4.  Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.

17.5.  Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).

17.6.  Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

 

18. Strīdu risināšana

18.1.  Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

18.2.  Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

 

19. Citi noteikumi

19.1.  Interneta aptiekas mājas lapu var apmeklēt gan, izmantojot galda datoru vai portatīvo datoru, ar šādām pārlūkprogrammām (pārlūkiem): Google Chrome versija 20 un augstākas versijas, Mozilla Firefox versija 22 vai jaunāka versija, Safari versija 5 vai jaunāka versija. 

19.2.  Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrēto lietotāju vai liegt piekļuvi Reģistrētam vai Nereģistrētam lietotājam, ja Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu attiecīgus norādījumus vai, ja Pircējs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, ielauzies Tīmekļa vietnē, prettiesiski vai tiesiski piekļuvis pie citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietā vai sistēmā.