Privātuma politika

APOTHEKA privātuma un sīkdatņu politika

APOTHEKA privātuma politikas, turpmāk tekstā - Privātuma politika, mērķis ir  sniegt fiziskajai personai - APOTHEKA klientam, turpmāk tekstā - Klientam, kas apmeklē interneta vietni www.apotheka.lv, turpmāk tekstā – Vietne, vai iepērkas Apotheka tirdzniecības vietās aptiekās - informāciju par personas datu apstrādi, tā nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas laikā.

APOTHEKA rūpējas par sava Apmeklētāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Apmeklētāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un nacionālajiem tiesību aktiem datu privātuma jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē - interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski Apmeklētājs to sniedz APOTHEKA un kādās APOTHEKA sistēmās un/vai papīra formā šie dati tiek apstrādāti.

Uz tādiem specifiskiem personu datu apstrādes veidiem, kā piemēram, sīkdatņu apstrādi, to vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus atšķirīgi noteikumi, par ko Apmeklētājs tiek informēts sniedzot savus datus APOTHEKA.

  1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Pārzinis un tā kontaktinformācija ir:

Apotheka SIA

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021
Reģistrācijas Nr. 40003723815
PVN reģistrācijas Nr. LV40003723815
Elektroniskā pasta adrese: info@apotheka.lv

kontakttālruņa numurs: 67718733.

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Aptotheka SIA juridiskajā adresē, Klients var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi. Klients pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

1.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskas personas, kuras Pārziņa vārdā un atbilstoši Pārziņa norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

 

 

  1.  Kādu informāciju mēs apkopojam?

2.1. Izmantojot APOTHEKA sniegtos Vietnes pakalpojumus vai iepērkoties Apotheka tirdzniecības vietās – aptiekās, vai kļūstot par reģistrētu lietotāju, Klients piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši Privātuma politikai

2.2. Klients ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu savu personas datu aizpildīšanu pasūtījuma veikšanas brīdī vai reģistrējot sevi kā reģistrētu lietotāju vai aizpildot lojalitātes kartes klienta lietotāja anketu. 

2.3. Piedāvājot Klientam Vietnē pakalpojumus mēs  apkopojam, saglabājam un izmantojam šādus Apmeklētāja personas datus:

-      vārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu preci;

-       informāciju par Klienta apmeklējumiem un pirkumiem Vietnē, tostarp Apmeklētāja IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad Apmeklētājs ir reģistrējies Vietnē;

-      jebkuru citu informāciju, kura mums ir sniegta mūsu Vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar mums.

 

2.4. APOTHEKA apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

-      attālinātā līguma noslēgšanai un izpildei, lai noslēgtu līgumu pēc Apmeklētāja pieteikuma/pasūtījuma un nodrošinātu tā izpildi;

-       normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu APOTHEKA saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

-       saskaņā ar Apmeklētāja piekrišanu;

-      leģitīmās interesēs, lai realizētu no APOTHEKA un Apmeklētāja starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas APOTHEKA leģitīmās intereses.

2.5. APOTHEKA leģitīmās intereses ir:

-      veikt komercdarbību;

-       sniegt preču elektronisko pirkuma pakalpojumus;

-       nodrošināt līguma saistību izpildi;

-       analizēt APOTHEKA mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

-       administrēt APOTHEKA mājaslapu;

-      veikt darbības Apmeklētāju ieinteresēšanai, piesaistīšanai;

-      segmentēt Apmeklētāju datu bāzi savu pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

-      attīstīt, reklamēt savas preces un pakalpojumus;

-      nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piegādes efektivitāti;

-      administrēt maksājumus;

-      vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

  1.  Personas datu kategorijas un personas datu veidi 

3.1. Apotheka apstrādātās personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus Apotheka pakalpojumus Apmeklētājs vēlas izmantot.

3.2. Apotheka apstrādāto personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. Apmeklētāja personas datu apstrāde Apotheka klienta karšu izsniegšanai un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. Apmeklētāja personas datu apstrāde reģistrācijai Apotheka interneta aptiekā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.3. Apmeklētāja personas datu apstrāde Apotheka jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.4. Apmeklētāja personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.5. Apmeklētāja personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Apmeklētāja klientu lojalitātes karšu izsniegšanas nodrošināšanai un ar to saistīto mārketinga piedāvājumu sniegšanai Apotheka atbilstoši klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis un gads pēc izvēles); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts.

3.4. Apmeklētāja reģistrācijai interneta aptiekā Apotheka atbilstoši Apmeklētāja sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus Apmeklētāja personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.5. Apotheka interneta aptiekā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – Apotheka var apstrādāt šādus Apmeklētāja personas datus atkarībā no Apmeklētāja izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds, piegādes adrese, mobilā tālruņa numurs.

3.6. Apotheka jaunumu izsūtīšanai e-pastā, ar īsziņu sms formātā vai pa pastu, Apotheka atbilstoši Apmeklētāja sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus Klienta personas datus: vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, dzimums (lai Apotheka varētu piedāvāt klienta dzimumam raksturīgākos produktus un lai nepiedāvātu tos produktus, kas paredzēti pretējam dzimumam), dzimšanas datums (lai Apotheka varētu piedāvāt klientam dzimšanas dienā īpašus piedāvājumus vai priekšrocības). Reģistrējoties mārketinga paziņojumu saņemšanai, Klients norāda tēmas (produktu veidus vai kategorijas), par kurām Klients vēlas saņemt mārketinga paziņojumus.

3.7. Apotheka īpašuma aizsardzības nolūkos, lai aizsargātu Apotheka īpašumu, novērstu zādzību izdarīšanu Apotheka aptiekās, atklātu Apotheka aptiekās izdarītās zādzības, identificētu personas, kas izdara zādzības, kā arī nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību,  Apotheka apstrādā šādus Apmeklētāja personas datus: videoattēls, kas tiek iegūts no Apotheka aptiekās esošajiem videokameru ierakstiem.

3.8. Apotheka publicitātes veicināšanai Apotheka rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, aptieku atklāšanas pasākumi, u.c.) Apotheka var apstrādāt šādus Apmeklētāja personas datus: fotoattēls un Klients ir informēts, ka fotoattēli var tikt izvietoti Apotheka mājas lapā vai Apotheka sociālo tīklu mājas lapā.

4.Personu datu apstrādes mērķis un nolūks

4.1. Klienta personas datus Apotheka  izmanto tikai mērķiem, kas ir norādīti šajā Privātuma politikā, ievērojot personas datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu prasības un atkarībā no Apmeklētāja sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. Klienta personas datu izmantošanas nolūks:

4.2.1. preču pārdošanai:
- Klienta identificēšanai;
- rēķina sagatavošanai;
- maksājumu par pasūtījumu grāmatošanai;
- preču piegādei, attālinātā pirkuma līguma saistību izpildei;
- garantijas saistību izpildei;
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

4.2.2. sarakstei ar Klientu un paziņojumu nosūtīšanai;

4.2.3. Klientu iepriekšējo pirkumu informācijas atspoguļošanai;

4.2.4. pastu, elektronisko pastu vai citādā veida sūtījumu par Apotheka  jaunumiem un citiem sniegtajiem pakalpojumiem saistītu informāciju, kuru Apotheka uzskata par nepieciešamu. 

4.3. Ja Klients turpmāk nevēlas saņemt mārketinga paziņojumus, Klients var jebkurā laikā atteikties no šāda veida jaunumu un informācijas saņemšanas, paziņojot par to pa elektronisko pastu info@apotheka.lv un/vai uzklikšķinot uz interaktīvās saites zem saņemtā paziņojuma.

4.4. Ar Klientu noslēgtā attālinātā pirkuma līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Apotheka pilnvaro savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes un citus pakalpojumus. Ja izpildot šos uzdevumus, Apotheka sadarbības partneri apstrādā Apotheka rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Apotheka datu apstrādātājiem un Apotheka ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai, kā piemēram, sūtījuma piegāde uz pasta stacijām, pakomātiem, kurjera piegādes, SMS izsūtīšanai un citiem pakalpojumiem.

4.5. Apotheka iegūtos Klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.5.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – Klienta reģistrācijai vai identificēšanai Apotheka interneta aptiekā un piekļuves Apotheka interneta aptiekā nodrošināšanai;

4.5.2. dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos Apotheka īpašos piedāvājumus;

4.5.3. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai Klienta dzimšanas dienā, īpašu atlaižu piešķiršana noteikta vecuma grupu klientiem, īpašu atlaižu piešķiršana noteiktām akcijām noteiktiem lojāliem klientiem, kā arī, lai Apotheka spētu pārbaudīt, vai klients ir pilngadīga persona, lai pārbaudītu klienta identitāti, klientam izsniedzot recepšu zāles, vai lai ievadītu klienta datus e-veselības sistēmā, izsniedzot zāles pret e-recepti, lai apstrādātu personas kodu, klientam uzrādot personu apliecinošu dokumentu pasūtījuma saņemšanas brīdī (fiziskas saņemšanas gadījumā), lai izvairītos no produktu sajaukšanas riska;

4.5.4. personas kods – tiek apstrādāts, lai klients varētu saņemt klienta lojalitātes karti, kā arī šī informācija kalpo klienta ērtībām, lai atrastu klientu pēc personas koda, ja gadījumā Klientam nav līdzi Klienta karte, lai pārbaudītu klienta identitāti, klientam izsniedzot recepšu zāles, vai lai ievadītu klienta datus e-veselības sistēmā, izsniedzot zāles pret e-recepti, lai apstrādātu personas kodu, klientam uzrādot personu apliecinošu dokumentu pasūtījuma saņemšanas brīdī (fiziskas saņemšanas gadījumā), kā arī, lai spētu sazināties ar klientu un identificēt klientu, ja notiek produktu atsaukšana no tirgus.

4.5.5. adrese –Apotheka interneta aptiekā pasūtīto preču piegādei, ja Klients ir izvēlējies piegādes veidu – piegāde noteiktā adresē, lai Apotheka varētu Klienta pasūtītās preces piegādāt Klientam, kā arī, lai Apotheka varētu nosūtīt Klientam speciālos produktu žurnālus, produktu reklāmas avīzes;

4.5.6. mobilā tālruņa numurs – īsziņa (sms) sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja Klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma Apotheka interneta aptiekā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par Apotheka interneta aptiekā pasūtīto preču piegādi;

4.5.7. e-pasts – Apotheka jaunumu un mārketinga paziņojumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā, piekļuves Apotheka interneta aptiekā nodrošināšanai klientam, paziņojumu, kas nepieciešami Apotheka interneta aptiekā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai Klientam, ja Klients veiks preces pasūtījumu Apotheka interneta aptiekā;

4.5.8. videoattēls – videonovērošana Apotheka aptiekas telpās, lai aizsargātu Apotheka īpašumu, novērstu zādzību izdarīšanu Apotheka aptiekās, atklātu Apotheka aptiekās izdarītās zādzības, identificētu personas, kas izdara zādzības, kā arī nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību;

4.5.9. fotoattēls – Apotheka publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.6. Apotheka informē, ka 4.5. punktā norādītos personas datu apstrādes nolūkus var īstenot automatizētā veidā, veicot Klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus Apotheka piedāvājumus konkrētam Klientam, ņemot vērā Apotheka iegūto un automātiski apkopoto informāciju no Klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem Apotheka aptiekās, ja Klients tam ir piekritis.

 

5.Sīkdatnes

5.1. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Klienta datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat Vietni. Tas ļauj atcerēties Klienta darbības un izvēli, kā piemēram, piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles, pēc laika, lai nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Apmeklētājs atgriežas Vietnē.

5.2. Sīkdatnes satur informāciju, kuru tīkla serveris nosūta tīkla pārlūkam un kuru tīkla pārlūks saglabā. 

5.3. Apmeklējot Vietni, Klients redz paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu Apotheka interneta Vietnē. Nospiežot pogu “PIEKRĪTU” vai turpinot lietot Apotheka mājas lapu, Klients apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot Apotheka mājas lapu.

5.4.Turpinot lietot Vietni, Apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Apmeklētāja kā interneta vietnes: www.apotheka.lv lietotāja piekrišana.

5.5.Ja Klients nevēlas, ka tā lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, Klients var mainīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Savu piekrišanu Klients jebkurā laikā var atsaukt, dzēšot saglabātās sīkdatnes. 

5.6.Sīkdatņu Privātuma politikas ietvaros terminu sīkdatnes piemērojam arī analogo tehnoloģiju sīkdatnēm. Apotheka izmanto trešās puses sīkdatnes ērtākai Vietnes darbībai, Apotheka iekšējās statistikas un reklāmas kampaņu veidošanai. No trešo pušu sīkdatnēm Apotheka izmanto:

  • Google LLC izstrādāto Google Analytics, kas izmanto sīkdatnes statistikas datu ievākšanai pēc Klienta Vietnes apmeklējuma. Šis rīks ļauj izprast Apotheka Klienta uzvedību lapā un iegūt informāciju par Vietnes apmeklētājiem apkopotā veidā;
  • Facebook Inc. izstrādāto sistēmu Facebook Pixel, lai apkopotu statistiku par Vietnes apmeklējumu un Klienta interesēm un uzvedību, un, lai varētu izmērīt tiešsaistes mārketinga pasākumu efektivitāti.

5.7. Trešās puses rīki nesaglabā personiski identificējošo informāciju, un mājaslapas lietošanas paradumi vienmēr tiek apskatīti apkopotā veidā un anonīmi.

5.8. Klienta ērtību labad, Vietne var saturēt norādes un/vai references uz citām mājas lapām. Lūdzu, ņemt vērā, ka Apotheka nenes atbildību par privātuma pieredzi vai saturu citās mājas lapās, un, ka, jebkurā gadījumā, Privātuma Politika neattiecas uz šīm lapām. 

5.9. “Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājas lapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju Apmeklētājam autorizēties Apotheka mājas lapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par Apmeklētāja veiktajām darbībām mājas lapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr Apmeklētājs lieto mājas lapu. “Sesijas sīkdatnes” nodrošina to, ka mājas lapa saglabā informāciju par Apmeklētāja izvēli iepriekšējā mājas lapas “logā”, lai Apmeklētājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkāroti meklēt un ievadīt visu informāciju no jauna.

5.10.“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Apmeklētājam pēc iespējas ērtāku un individuāli paredzētu mājas lapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājas lapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Apmeklētāja interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par Apmeklētāja veiktajām darbībām Apotheka mājas lapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā Apmeklētāja izrādīto interesi par noteikta veida mājas lapā pieejamajiem piedāvājumiem.

5.11. Ja Klients bloķē sīkdatņu izmantošanu ierīces pārlūkprogrammā, sīkdatnes lietotāja datorā netiks saglabātas. Taču Klientam jāņem vērā, ka šādā gadījumā daļēji var būt traucēta Apotheka mājas lapas lietošanas funkcionalitāte, proti, atsevišķas mājas lapas funkcijas var nebūt pieejamas vai var darboties ar kļūdām, radot neērtības mājas lapas lietotājam. Tādēļ Apotheka Klienta ērtības nolūkos rekomendē saglabāt sīkdatņu izmantošanu Jūsu ierīcē.

5.12. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā Apotheka izmanto sīkdatnes,  lūgums sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi info@apotheka.lv.

6.Tiešais mārketings

6.1. Ja Klients ir devis piekrišanu, Apotheka var Klientam nosūtīt pa elektroniskajiem saziņas līdzekļiem (e-pasts, īsziņa vai citi komunikācijas rīki) informāciju par produktiem, kas ir analogi un/vai līdzīgi tiem, kurus Klients ir iegādājies Vietnē, kā arī informāciju par jaunumiem Apotheka Vietnē, par īpašām akcijām, preču izpārdošanas kampaņām, nosūtīt Klientam īpaši sagatavotus žurnālus, avīzes, reklāmas materiālus, kuponus, lai informētu Klientu par produktu un pakalpojumu aktualitātēm, un nodot šos datus kopā ar personas datiem tiem datu saņēmējiem, kuri tos tālāk izmanto tiešajiem mārketinga mērķiem. Šo informācijas saņēmēju saraksts var mainīties, bet mērķis paliks nemainīgs.

6.2. Ja Klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, tad lūgums paziņot par savu atteikumu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@apotheka.lv vai izpildot norādes un/vai uzklikšķinot uz atbilstošās saites katrā Apmeklētājam nosūtītajā tiešā mārketinga paziņojumā.

 

7.Informācijas izpaušana

7.1. Apotheka aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Apotheka saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

7.2.Klienta personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

7.3.Apotheka Klienta personas datus neizpaudīs trešajām personām, kurām nav tiesisks pamats apstrādāt Klienta personas datus, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu prasību izpildīšanai, Klienta lūgumu izpildīšanai, vai arī, ja tas ir citādā veidā tiesiski pamatots.

 

8.Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

8.1.Klients piekrišanu personas datu apstrādei dod Vietnē reģistrējoties, autorizējoties caur Vietnē piedāvātajiem autorizācijas rīkiem un/vai lietojot savu profilu, iepērkoties un/vai pasūtījuma apstiprinājumā brīdī.

8.2. Piekrišanu saņemt tiešā mārketinga ziņojumus (Privātuma politikas 6.1.punkts), Klients dod nepārprotami, aizpildot noteiktas formas anketu, kurā Klients aizpilda datus par sevi, kā arī atzīmē, kāda veida informāciju tas vēlas saņemt. Aizpildot Anketu, Klientam ir iespējams iepazīties ar šo Privātuma politiku, kurā noskaidrot visu par Klienta personas datu apstrādi.

8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā piekrišana ir dota, ieejot savā lietotāja profila kabinetā: www.apotheka.lv vai rakstot uz info@apotheka.lv, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, netiks veikta.

8.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē tās datu apstrādes, kuras bija veiktas vai uzsāktas veikt tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

8.5. Atsaucot piekrišanu, Apotheka nevar pārtraukt Klienta datu apstrādi, kuru tā veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

  1. Klienta tiesības un atbildība

9.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar tā personu datu apstrādi. 

9.2. Klients var piekļūt saviem datiem, tos labot, ka arī var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

-      veicot reģistrāciju un/vai lietojot savu profilu vietnē www.apotheka.lv

-       rakstot uz e-pasta adresi: info@apotheka.lv un parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;

-      nosūtot pašrocīgi parakstītu pieprasījumu uz pasta adresi Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, Latvija.

9.3. Apotheka datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija, izvērtēts pieprasījums un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

9.4. Klientam ir tiesības dzēst savu profilu vietnē.  

9.5. Klients var izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem.

9.6. Ja Klients uzskata, ka tā privātuma tiesības ir pārkāptas, Klients var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai. 

 

10.Personas datu glabāšanas ilgums

10.1. Apotheka glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

-      Klienta personas dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

-      kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Apotheka un/vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

-      kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

-      kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

10.2. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Klienta personas dati glabāšanas termiņš. 

11.Privātuma politikas papildinājumi

11.1. Apotheka ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Apotheka mājas lapā www.apotheka.lv.